TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:


             Thực hiện các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về các hoạt động đầu năm học mới 2018 – 2019, ngày 1/9/2018 trường THCS Hùng Vương đã tiến hành tổ chức thành công Hội nghị BĐD Cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019. Về dự với Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền thị trấn Ea Knốp, các vị trong BĐD Cha Mẹ học sinh cùng với toàn thể CBGVNV nhà trường.

       MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019           TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG NGÀY 1/9/2018