Thành tích nhà trường

Năm học 2022-2023:
* NĂM HỌC 2022-2023
  1. a) Hạnh kiểm (Rèn luyện):
Khối lớp
Số học sinh
Tốt
Khá
Trung bình (Đạt)
Yếu
(Chưa đạt)
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
6
216
178
82,41
33
15,28
5
2,31
7
140
111
79,29
26
18,57
3
2,14
8
227
177
77,97
37
16,30
12
5,29
1
0,44
9
185
161
87,03
15
8,11
7
3,78
2
1,08
Tổng cộng
768
627
81,65
111
14,45
27
3,51
3
0,39

  1. b) Học lực (Học tập):
Khối lớp
Số học sinh
Giỏi (Tốt)
Khá
Trung bình (Đạt)
Yếu
(Chưa đạt)
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
6
216
24
11,11
80
37,04
97
44,91
15
6,94
7
140
21
15,00
48
34,29
59
42,14
12
8,57
8
227
25
11,01
90
39,65
93
40,97
17
7,49
2
0,88
9
185
44
23,78
83
44,68
56
30,27
x
x
2
1,08
Tổng cộng
768
114
14,85
301
39,19
305
39,71
44
5,73
4
0,52
  1. Danh hiệu thi đua:
+ Học sinh Xuất sắc: 5 em
+ Học sinh Giỏi toàn diện: 109 em.
+ Học sinh Tiên tiến: 170 em.
  1. Học sinh thuộc diện thi lại (Rèn luyện trong hè) và ở lại lớp:
+ Học sinh thuộc diện thi lại (Rèn luyện trong hè): 43 em.
+ Học sinh thuộc diện ở lại lớp: 5 em.
  1. Kết quả tham giac các cuộc thi.
 
STT
Các cuộc thi
Đơn vị tính
Số giải
Xếp thứ
Ghi chú
1
Học sinh giỏi VH cấp Huyện.
Giải
21
Nhì toàn đoàn
2
Học sinh giỏi TDTT cấp Huyện.
Giải
34
Nhất toàn đoàn
3
Học sinh giỏi VH cấp Tỉnh.
Giải
4
4
Hội thao truyền thống của ngành GD cấp Huyện
Giải
11
KK toàn đoàn
5
Sản phẩm KHKT đạt giải cấp Huyện.
Giải
1
6
Sản phẩm STEM đạt giải cấp Tỉnh.
Giải
1
7
Tiếng anh (IOE) cấp Huyện.
Giải
13
8
Tiếng anh (IOE) cấp Tỉnh.
Giải
3
9
Tiếng anh (IOE) cấp Quốc gia.
Giải
1
10
Giải Toán qua Internet cấp Huyện.
Giải
17
11
Giải Toán qua Internet cấp Tỉnh
Giải
9
12
Đấu trường Toán học VioEdu cấp tỉnh
Giải
1
13
Giải Toán qua Internet cấp Quốc gia.
Giải
2
14
Giáo viên giỏi cấp Huyện.
Người
7
Nhì toàn đoàn
15
SKKN, GPCT cấp Huyện.
Đề tài
6
– Chiến sĩ thi đua: 6 Đ/c
– Giấy Khen UBND Huyện:  Gồm 8 đồng chí
– Bằng Khen UBND Tỉnh: 1. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn