Giới thiệu

Trường THCS Hùng Vương được tách ra từ trường cấp 2,3 Trần Quốc Toản