Hoạt động trải nghiệm môn tiếng anh 7

Lượt xem:


Mục tiêu của Project này là giúp các em hiểu thêm về hoạt động cộng đồng, từ đó đưa ra ý tưởng để tham gia hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó thông qua hoạt động này giúp các em biết cảm thông, biết chia sẽ và giúp đỡ người khác với nhiều hoạt động khác nhau.

\