Một số việc làm có ý nghĩa và hình ảnh những ngày cuối năm tại trường THCS Hùng Vương

Lượt xem:


( TOÀN TRƯỜNG LAO ĐỘNG TỔNG VỆ SINH TRƯỚC KHI NGHỈ TẾT – Chiều ngày 09/02/2018)

(ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN)

(GIAO LƯU VĂN NGHỆ TẠI BUỔI LỄ TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH)

(KHUNG CẢNH TẠI BUỔI LỄ GIAO LƯU – KẾT NGHĨA VỚI BUÔN XÊ ĐĂNG, HUYỆN EA KAR

Chiều 12/02/2018)

(ĐẠI DIỆN TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ BẠN

TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO BUÔN XÊ ĐĂNG)

(TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TH TRẦN CAO VÂN)