Nhà trường Tuyên dương 02 em: Vũ Duy Tấn lớp 8A2 và Nguyễn Hữu Nguyên lớp 8A3 đã có hành động đẹp đó là: “Nhặt được của rơi trả người đánh mất” và đề nghị học sinh toàn trường noi gương học tập.

Nhà trường Tuyên dương 02 em: Vũ Duy Tấn lớp 8A2 và Nguyễn Hữu Nguyên lớp 8A3 đã có hành động đẹp đó là: “Nhặt được của rơi trả người đánh mất” và đề nghị học sinh toàn trường noi gương học tập.

Lượt xem:

Nhà trường Tuyên dương 02 em: Vũ Duy Tấn lớp 8A2 và Nguyễn Hữu Nguyên lớp 8A3 đã có hành động đẹp đó là: “Nhặt được của rơi trả người đánh mất” và đề nghị học sinh toàn trường noi gương học tập. Hai em: Tấn (8A2) bên trái và Nguyên (8a3) bên phải đã có hành động đẹp “Nhặt được của rơi trả người đánh mất” [...]