NGÀY 20/9/2018 (THỨ 5) TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CC,VC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:


Thực hiện theo sự chỉ đạo của nghành giáo dục đào tạo huyện Ea Kar và nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Ngày 20/9/2018 trường THCS Hùng Vương đã tiến hành tổ chức Hội Nghị Công chức, Viên chức, Người lao động. Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm học 2017 – 2018 đồng thời chỉ ra phương hướng nhiệm vụ mà tập thể nhà trường phải phấn đấu thực hiện trong năm học 2018 – 2019. Về dự với Hội nghị có đầy đủ quý vị đại biểu cùng toàn thể CBGVNV nhà trường. Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

(Tập thể CBGVNV trước giờ chuẩn bị Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động năm học 2018 – 2019)

(Khung cảnh chung về Hội nghị ngày 20/9/2018 (Thứ 5) tại nhà trường)

(Đoàn Chủ tịch và Thư ký đang làm việc tại Hội nghị)

(Các đồng chí đạt Danh hiệu Chiến Sỹ Thi Đua cấp cơ sở năm học 2017-2018 nhận hoa từ vị Đại diện Cha Mẹ Học sinh nhà trường)

(Thầy Phùng Trác Công Minh trao Hoa và Giấy khen của UBND huyện cho các đồng chí GV năm học 2017-2018)

 

(Toàn cảnh Hội nghị Công chức, Viên chức, người lao động năm học 2018-2019 tại trường THCS Hùng Vương)