SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH THÁNG 4,5/2024

Lượt xem:


🍎SHCLB Tiếng Anh Tháng 4,5.
⚜️Sân khấu hoá Tiếng Anh những siêu phẩm của các bạn học sinh khối 9.Các em K6,7,8 bình chọn🤝
⚜️Vinh danh học sinh trong CLB Tiếng Anh
có thành tích cao trong kỳ thi ioe các cấp và văn hoá🤝
⚜️Liên hoan,tổng kết🤝