Trường THCS Hùng Vương tổ chức tập huấn Phần mềm ra đề cho CBGV nhà trường – 13h30′ thứ 5 ngày 5/4/2018

Lượt xem:


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TẬP HUẤN PHẦN MỀM RA ĐỀ

(Thầy: Phùng Trác Công Minh – PHT – phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn)

 

(Tập thể CBGV nhà trường tham gia chăm chú theo dõi thực hành)

( Chiều Thứ 5 ngày 5/4/2018)