Lê Thị Hồng Minh Tổ Toán Tin Tổ trưởng
Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Hữu Tài Tổ Toán Tin Tổ phó
Bùi Thị Huệ Tổ Toán Tin
Nguyễn Thị Tú Nga Tổ Toán Tin Giáo viên
Trần Thị Tố Nga Tổ Toán Tin Giáo viên
Phạm Thị Loan Tổ Toán Tin Giáo viên
Nguyễn Thị Tuyết Xuân Sang Tổ Toán Tin Giáo viên
Phạm Thị Loan Tổ Toán Tin Giáo viên