HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Lượt xem:


Thực hiện kế hoạch số 79 của SGD và ĐT tỉnh Đak Lak ngày 21/11/2018 ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các trường trung học trên địa bàn tỉnh với mục đich cụ thể hóa việc thực hiện nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn”…., ngày 27/1/2019 tập thể học sinh lớp 7A1 và 8A3 trường THCS Hùng Vương đã tổ chức hoạt động trải nghiệm mừng xuân Kỷ Hợi 2019: Tập làm mứt và gói bánh chưng.