HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Lượt xem:


Với mục đích góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường; giúp học sinh hình thành các ý tưởng về nghiên cứu khoa học, về vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề thực tiễn,tích cực tham gia các hoạt động xã hội…, ngày 16/2/2019 được sự cho phép của ban giám hiệu nhà trường tập thể lớp 6A1 và 9A1 đã tổ chức hoạt động trải nghiệm” Tìm hiểu lễ hội văn hóa-thể thao các dân tộc phía bắc tại xã Cư Elang, huyện Eakar.