CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA: NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Lượt xem:


Sáng ngày 23/5/2022, trường THCS Hùng Vương kết hợp với trung tâ kỹ năng sống Thành Nhân tổ chức buổi ngoại khóa: Giáo dục kỹ năng sống, xây dưng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường.