THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ, TÀI TRỢ MÁY TÍNH PHỤC VỤ DẠY HỌC TIN HỌC CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:


UBND HUYỆN EAKAR                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ea Knốp, ngày 4 tháng 10 năm 2019

THƯ KÊU GỌI

ỦNG HỘ, TÀI TRỢ  MÁY TÍNH PHỤC VỤ DẠY HỌC TIN HỌC

CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Kính gửi: Các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà hảo tâm , các bậc  phụ huynh học sinh.

Căn cứ  Thông tư 16/2018/TT- BGDĐT, ngày 03/08/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ hướng dẫn số 1400/SGDĐT – KHTC, ngày 08/10/2018 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT – BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về tài trợ các cơ sở giáo dục quốc dân.

Căn cứ hướng dẫn số: 1318/ SGDĐT – KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2019 của SGD ĐT Đắk Lắk V/v: hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 – 2020.

Căn cứ tình hình thực tế ở đơn vị trường THCS Hùng Vương, thị trấn Ea Knốp năm học 2019 – 2020.

Thực trạng hiện nay, phòng máy tính học sinh của nhà trường đã xuống cấp do số máy tính trang bị cho phòng học được sử dụng từ năm 2010 đến nay đã cũ, hỏng hóc nhiều. Nhà trường đã sửa chữa, nâng cấp nhiều lần nhưng đến nay số lượng máy tính còn tạm sử dụng được là rất ít và không đáp ứng được yêu cầu dạy học bộ môn tin học hiện nay.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, không đủ kinh phí để mua sắm máy tính phục vụ dạy học. Nhà trường kêu gọi các tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh (gọi là nhà tài trợ)…cùng chung tay ủng hộ, tài trợ xây dựng phòng máy vi tính cho các em học sinh.

Việc ủng hộ tài trợ dựa trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc.

Hình thức tài trợ:

Tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ có thể chuyển trưc tiếp cho ban tiếp nhận của trường THCS Hùng Vương hoặc chuyển khoản vào tài khoản của trường THCS Hùng Vương.

Số tài khoản : 5223201001631 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn  chi nhánh Ea Knốp (tổ chức, cá nhân chuyển khoản xin ghi rõ thông tin họ tên, số tiền tài trợ để nhà trường lập danh sách tổng hợp công khai).

Tài trợ bằng hiện vật: Nhà tài trợ chuyển giao cho cơ sở giáo dục (trường THCS Hùng Vương) hiện vật bằng máy tính.

Toàn bộ số tiền và hiện vật sẽ được sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Số tiền, hiện vật tài trợ sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại nhà trường và báo cáo về UBND thị trấn Ea Knốp, phòng Giáo dục và đào tạo Ea Kar.

Mọi sự ủng hộ tài trợ trực tiếp xin gủi về Ban tiếp nhận theo danh sách sau:

 1. Ông: Nguyễn Đại Hành – Hiệu trưởng – trưởng ban
 2. Ông: Nguyễn Danh Tiến – P. Hiệu trưởng: – phó ban
 3. Bà : Bùi Thị Ánh Dương – Kế toán – Thành viên
 4. Bà: Nguyễn Thị Thương – Thủ quỹ – Thành viên – Chủ nhiệm lớp 7a1
 5. Bà: Hà Thị Thúy Mai – Tổng phụ trách đội – thành viên
 6. Ông: Nguyễn Hữu Tài – Thư ký hội đồng – thành viên
 7. Bà: Nguyễn Thị Thương Thương – Trưởng ban đại diện CMHS. Thành viên
 8. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Chủ nhiệm lớp 6a1
 9. Ông Nguyễn Duy Tình – Chủ nhiệm lớp 6a2
 10. Bà Phạm Thị Loan – Chủ nhiệm lớp 6a3
 11. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Chủ nhiệm lớp 6a4
 12. Bà Trình Thị Tứ – Chủ nhiệm lớp 6a5
 13. Bà Nguyễn Thị Tuyết Xuân Sang – Chủ nhiệm lớp 7a2
 14. Bà Phạm Thị Hồng Nho – Chủ nhiệm lớp 7a3
 15. Bà Lê Tuy Hòa – Chủ nhiệm lớp 7a4
 16. Bà Hoàng Thị Kim Nguyên – Chủ nhiệm lớp 7a5
 17. Bà Nguyễn Thị Đan Thi – Chủ nhiệm lớp 8a1
 18. Bà Lê Thị Chung – Chủ nhiệm lớp 8a2
 19. Bà Nguyễn Thị Vân – Chủ nhiệm lớp 8a3
 20. Bà Đoàn Thị Huy – Chủ nhiệm lớp 8a4
 21. Bà Nguyễn Thị Tú Nga – Chủ nhiệm lớp 8a5
 22. Bà Lê Thị Hồng Minh – Chủ nhiệm lớp 9a1
 23. Bà Trịnh Thị Thu Thủy – Chủ nhiệm lớp 9a2
 24. Bà Nguyễn Thị Thanh Tân – Chủ nhiệm lớp 9a3
 25. Bà Nguyễn Thị Thúy – Chủ nhiệm lớp 9a4
 26. Bà Lê Thị Ngát – Chủ nhiệm lớp 9a5

Nhà trường trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng của quý vị !

T.M BAN VẬN ĐỘNG

 Hiệu trưởng

Nguyễn Đại Hành