THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:


Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GDĐT huyện Ea Kar, nhằm tham gia hoạt động chuyên môn bổ ích giúp trải nghiệm, trao đổi, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn, trường THCS Hùng Vương đã tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 ở 2 môn: Toán – cô Nguyễn Thị Tuyết Xuân Sang và Vật lý – cô Lê Tuy Hòa. Hội thi diến ra từ ngày 23/3 đến hết ngày 4/4/2019 tại hai trường THCS Nguyễn Khuyến và Nguyễn Văn Trỗi. Cùng với nhiều giáo viên ở các trường THCS khác trên địa bàn huyện, cả hai giáo viên của trường THCS Hùng Vương đã đạt giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2018-2019 góp phần vào thành công của hội thi giáo viên dạy giỏi năm nay.