SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 13

Lượt xem:


Mô hình sân khấu hoá tiết sinh hoạt dưới cờ của Câu Lạc Bộ Tiếng Anh trường THCS Hùng Vương-Eakar.Năng lượng tích cực khởi đầu cho tuần học mới của toàn trường🍀🍀🍀🍀🍀