Sáng thứ 5 (08/02/2018) đại diện nhà trường đã đến chúc tết gia đình chính sách: Ông Trần Hữu Tiến thương binh nặng tại khối 3 thị trấn Ea Knốp

Lượt xem: