Ngày 17,18/5/2018 Trường THCS Hùng Vương tổ chức hướng dẫn thực hiện các thủ tục “Hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 ” cho học sinh khối 8,9 .

Lượt xem: