NGÀY 10/5/2018 CHI BỘ HÙNG VƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ LIÊN

Lượt xem:


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

(Thầy: Nguyễn Đại Hành – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường trao Quyết định cho đồng chí: Nguyễn Thị Liên)

( Chi bộ Hùng Vương ngày 10.5.2018 kết nạp thêm 01 Đảng viên mới)

(Đ/c: Nguyễn Thị Liên đọc đơn và xin hứa trước buổi lễ kết nạp)

(Toàn cảnh Chi bộ Hùng Vương tại Lễ kết nạp Đảng viên: Nguyễn Thị Liên ngày 10.5.2018)