LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 TẠI TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

Lượt xem:


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC: 2017 – 2018 TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

(THỨ 2 NGÀY 28.5.2018)