SẢN PHẨM THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Lượt xem:


ÔN TẬP – TIN HỌC 7

Giáo viên: Nguyễn Hữu Tài

   >>Bấm vào đường link để theo dõi bài giảng

ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ  – SINH HỌC 7

Giáo viên: Lê Văn Phú

>>Bấm vào đường link để theo dõi bài giảng

CHÙM CA DAO VỀ QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC  – NGỮ VĂN 6

Giáo viên:Nguyễn Thị Vân

>>Bấm vào đường Link để theo dõi bài giảng

UNIT 4 OUR CUSTOMS AND TRADITIONS  – TIẾNG ANH 8 

Giáo viên:Phạm Thị Hồng Nho

Bấm vào đường link để theo dõi bài giảng

 

TẠO HÌNH NGÔI NHÀ  – MỸ THUẬT 6

Giáo viên: Nguyễn Thị Liên

>>Bấm vào đường link để theo dõi bài giảng