THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ, TÀI TRỢ  MÁY TÍNH PHỤC VỤ DẠY HỌC TIN HỌC CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ, TÀI TRỢ MÁY TÍNH PHỤC VỤ DẠY HỌC TIN HỌC CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

UBND HUYỆN EAKAR                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ea Knốp, ngày 4 tháng 10 năm 2019 THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ, TÀI TRỢ  MÁY TÍNH PHỤC [...]